Privatlivspolitik – Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Denne meddelelse omhandler beskyttelse af personoplysninger

Securitas-koncernen respekterer din integritet. 

Denne privatlivspolitik gælder for behandling af dine personoplysninger, som du sender til os via denne hjemmeside for at modtage oplysninger og materiale fra os. Formålet med denne politik er at give brugere af denne hjemmeside (samlet benævnt “brugere” eller “dig”) oplysninger om, hvordan Securitas-koncernen behandler de personoplysninger, du deler med os, når du indtaster dine oplysninger på denne hjemmeside. 

Bemærk, at denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider end Securitas-hjemmesider. Securitas-koncernen er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders politikker eller praksis.

Ansvar for behandling af personoplysninger

Securitas A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nummer 88 66 32 17 (“Securitas”, “vi” eller “os”) er ansvarlig for behandlingen af din data. Det betyder, at Securitas sikrer, at databehandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. 

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen

Securitas behandler de personoplysninger, du giver os, eller som er resultatet af din brug af websiden som beskrevet nedenfor:

Politik for sletning af persondata

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Tjenesteudbydere og underleverandører: Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores tjenesteudbydere og/eller underleverandører (herunder, men ikke begrænset til, udbydere af datalagringstjenester, produktionsudviklingsvirksomheder, udbydere af kundeundersøgelser samt driftsadministrationsselskaber og virksomheder, der yder teknisk support og vedligeholdelse af tjenesten) efter instruktion fra Securitas. Alle tjenesteudbydere og underleverandører fungerer som Securitas’ databehandlere og har i overensstemmelse med kontraktlige aftaler kun ret til at behandle data til de ovenfor nævnte formål. Desuden vil databehandleren (tjenesteudbyderen eller underleverandøren) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Securitas-koncernen: Dine personoplysninger kan blive behandlet af selskaber i Securitas-koncernen, der leverer tjenester til Securitas i forbindelse med dit køb, såsom produktudvikling, support og administration. I så fald fungerer selskaber i Securitas-koncernen som Securitas’ databehandler eller fælles dataansvarlig sammen med Securitas. Databehandleren eller den fælles dataansvarlige må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med de formål eller instruktioner, som Securitas har angivet til behandlingen. Desuden vil databehandleren (et selskab i Securitas-koncernen) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Offentlige myndigheder: Securitas kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder (såsom politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder), hvis det er lovpligtigt, eller hvis du har indvilliget i, at vi gør det. Vi kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, når vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske forbrydelser eller reagere på en anmodning fra regeringen. Offentlige myndigheder, der modtager dine personoplysninger, vil være dataansvarlige for en sådan behandling, hvilket betyder, at det ikke er Securitas, der styrer, hvordan dine personoplysninger behandles, hvis de deles med en myndighed. Så hvis dine personoplysninger deles med myndighederne, vil denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ikke gælde denne behandling.

Andre tredjeparter: Securitas vil ikke sælge, udveksle eller på anden måde videregive dine personoplysninger til tredjeparter uden for Securitas-koncernen, medmindre du har givet separat samtykke hertil.

Kundeservice

Hvis du kontakter os via vores hjemmeside, e-mail, sociale medier, mv. vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver i samme forbindelse. Dette kan eksempelvis være oplysninger såsom; navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, samt andre detaljer i din henvendelse. Grundlaget for behandlingen af dine persondata, sker i overensstemmelse med eget initiativ jf. GDPR art. 6(b)(c)(d)(f). Vores kundeservice-team har dermed adgang til disse oplysninger, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse. 

Når du kontakter os telefonisk via vores kundecenter, bliver din telefonsamtale med os optaget. Dette gør vi for at kunne hjælpe dig på bedste vis, samt forbedre vores medarbejdere, så de er bedst muligt klædt på til at svare på dine spørgsmål. Vores grundlag for at optage telefonsamtalen med dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at dokumentere telefonsamtalernes indhold).

Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve gennem Securitas hjemmeside eller www.securitaspro.dk , registrerer vi dit navn og din e-mailadresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

Behandlingen er baseret på dit samtykke GDPR-artikel 6, stk. 1 litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os.

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil primært blive behandlet i EU/EØS. Der kan dog i tilfælde af brug af tredjepartstjenesteudbydere ske overførsel til og behandling af en tredjepartstjenesteudbyder, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. I så fald vil vi tage alle nødvendige skridt, der kræves i henhold til gældende lovgivning, for at en sådan overførsel af dine personoplysninger på tværs af grænserne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Sådan beskytter vi dine data

Securitas træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og Securitas arbejder konstant på at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring, uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til de persondata, der overføres, lagres eller på anden måde behandles af Securitas.

Dine rettigheder

Vi respekterer din integritet og dine rettigheder i henhold til lovgivningen om behandling af personoplysninger. Dine rettigheder indebærer, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, du kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet, og du kan endda under visse betingelser anmode om sletning af oplysninger. Du kan også i nogle tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod Securitas’ behandling af dine personoplysninger og til at udøve din ret til datamobilitet. 

Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi foretager ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, giver vi dig besked ved at annoncere opdateringen af meddelelsen online eller informere dig på anden passende måde. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i marts 2023. 

Klager og kontaktoplysninger

Du har altid ret til at indgive en klage til vores persondatateam, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, denne politik eller har andre kommentarer til Securitas’ behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores persondata-team på:

Kontakt vores persondata-team på:

Securitas A/S
Att.: Juridisk afdeling
Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark
persondata@securitas.dk

Redigeret 16.06.2023